ความรักของทอมดี้ มีกี่แบบ?

ไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์ทางเพศเท่านั้นที่มีหลายรูปแบบความรักก็เช่นกัน รวมทั้งความรักของทอมดี้ซึ่งสามารถแบ่งตามรูปแบบที่แตกต่างกันได้มากถึง 6 ประเภท ซึ่งความรักในแต่ละแบบต่างก็มีลักษณะเฉพาะในตัวเอง ซึ่งสามารถใช้จำแนกได้ว่าความสัมพันธ์ของคู่ใดเป็นแบบไหน

  1. รักแบบเทิดทูน

ทอมดี้ที่คบกันในลักษณะนี้จะเทิดทูนความรักเหนือสิ่งอื่นใด และคิดว่าความรักของตนนั้นจะเป็นความรักที่ยืนยาวแม้ว่าจะมีอุปสรรคใดมาขวางกั้น ก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้สมรัก จะมีการแสดงออกให้อย่างชัดเจนผ่านทางคำพูดและการกระทำ

  1. รักแบบอิสระ

ความรักของทอมดี้ในลักษณะนี้เป็นความรักที่ค่อนข้างฉาบฉวย มองว่าความรักเป็นสิ่งบันเทิงใจอย่างหนึ่งมากกว่า ไม่มีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง ต่างฝ่ายต่างมีอิสระที่จะคบหาใครก็ได้โดยที่ไม่ใครแสดงความเป็นเจ้าของ และไม่มีความหึงหวงต่อกัน

  1. รักแบบผูกพัน

ความรักในลักษณะนี้เป็นความรักที่ค่อนข้างมั่นคง เนื่องจากเป็นความรักที่พัฒนามาจากการที่สานสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน เป็นเหมือนมิตรภาพที่ยั่งยืน โดยที่ทั้งทอมและดี้จะเน้นไปที่การทำสิ่งต่างๆร่วมกัน อันเป็นการสร้างแสดงซึ่งความรัก

  1. รักแบบมัวเมาลุ่มหลง

ทอมดี้ที่มีความรักในลักษณะนี้จะเป็นรักที่ค่อนข้างรุนแรง หากความรักไม่รับการตอบสนอง จะประชดอีกฝ่ายด้วยการทำลายสิ่งของหรือทำร้ายตัวเอง ต้องการที่จะเป็นฝ่ายที่จะเอาชนะ ต้องการแสดงความเป็นเจ้าของ จะทนอยู่ไม่ได้หากขาดอีกฝ่ายหนึ่ง

  1. รักแบบมีเหตุมีผล

คู่ทอมดี้ที่มีรักในลักษณะนี้ จะเป็นความรักที่ต่างฝ่ายต่างก็จะเติมเต็มให้กันในส่วนที่ขาด ทั้งสองฝ่ายจึงชอบที่จะแสวงหาผู้     ที่เหมาะสมกันกับตน เหมือนการมองหาชิ้นส่วนที่ขาดหายไปที่จะทำให้ภาพมีความสมบูรณ์

  1. รักแบบเป็นผู้ให้

รักของทอมดี้ในลักษณะนี้ เป็นรักที่ไม่เห็นแก่ตัว เพราะเป็นรักที่เป็นฝ่ายให้มากกว่าที่จะเป็นฝ่ายรับ มักจะคิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าที่จะคิดถึงตัวเอง

ไมว่าจะเป็นความรักของคนเพศเดียวกัน หรือความรักระหว่างเพศ ต่างก็มีความรักทั้ง 6 แบบนี้อยู่ด้วยทั้งนั้น แล้วคุณล่ะเป็นแบบไหน